Kakovost

Visoka stopnja varstva okolja ter kakovost izdelkov in storitev sta v politiki vodenja našega podjetja popolnoma enakovredna dejavnika.

V podjetju Podkrižnik, d. o. o., imamo razvit sistem zagotavljanja kakovosti, ki temelji na standardu ISO 9001. Pridobili smo ga leta 2000 – to pomeni, da je naše podjetje usmerjeno procesno. Politika kakovosti temelji na strategiji razvoja podjetja.

Zavedamo se, da je dolgoročen obstoj na zahtevnih trgih mogoč le z doseganjem nivoja kakovosti, ki ga pričakujejo kupci. Kakovost pa je rezultat dobrega dela na vseh ravneh podjetja. Politika kakovosti predstavlja temeljna načela kakovosti, ki jih upoštevamo v vseh poslovnih procesih podjetja.

Racionalno gospodarimo s svojimi viri in surovinami, nenehno pa si tudi prizadevamo zmanjševati količino odpadkov in drugih emisij. Politika ravnanja z okoljem je naša zaveza k skrbnemu ravnanju z okoljem ter nenehnemu izboljševanju procesov s ciljem zmanjševanja negativnih vplivov.

Visok nivo in ustreznost okoljevarstvene politike smo potrdili s pridobitvijo še enega certifikata ISO, in sicer standarda ISO 14001 leta 2006.