Merilni laboratorij

V našem podjetju dajemo velik pomen kakovosti izdelkov, tako da že od samega začetka investiramo v laboratorijsko in merilno opremo – vse kar naredimo lahko tudi izmerimo.

  • Gredi

    Pri gredeh izmerimo trdoto (HV, HRC, HRA, HRN, HRB), hrapavost (Ra, Rz, Ry), krožnost, koncentričnost, oplet z Roundtester Mitutoyo, z merilno napravo Tesa Scan lasersko skeniramo dolžine in premere, posnetja, navoje in radiuse. Naš merilni laboratorij vsebuje tudi profilni projektor Mittutojo.

  • Zobnike

    Pri zobnikih opravimo meritve profila in vijačnice ozobja, meritve pozicije in opleta zob Wenzel GearTec ter funkcionalni test ozobja po dvobočni metodi s kontrolnim zobnikom (meritve parametrov »fi« »Fi« in »Fr« …).

  • Ostale 2D in 3D meritve