Kompleksni sestavljeni deli

Na ločeni lokaciji imamo organiziran tehnološki proces kovinoplastike, ki je smiselno sestavljen iz operacij za obdelavo kovine in operacij brizganja plastike, varjenja in montaže. Kovinske dele obdelujemo po treh postopkih:

  • z mehansko obdelavo z odvzemanjem delcev – struženje in rezkanje,
  • s preoblikovanjem – krivljenje, kovanje in kovičenje,
  • z varjenjem – ultrazvočno varjenje.

Brizganje plastike izvajamo v kombinaciji s kovinskimi deli, brizgamo pa tudi izključno plastične dele.