Proizvodnja

Naša proizvodnja obsega:

 • zarezno brušenje,
 • medkonično brušenje,
 • notranje brušenje (brušenje lukenj),         
 • rebričenje,       
 • rezkanje,
 • rezkanje zobnikov,          

 

 • ravnanje,
 • hladno preoblikovanje,            
 • brizganje plastike,
 • termična obdelava kovin,                    
 • struženje, 
 • avtomatski razrez palic za kosovno obdelavo, 

 

 •  honanje,
 •  izvlek profilov z izvlečno iglo (izdelava notranjih profilov)
 • valjanje,
 • krivljenje,         
 • ultrazvočno varjenje in
 • montažo.

Pričetek proizvodnega procesa predstavlja natančno planiranje proizvodnje, potreb in oskrbe z vhodnimi materiali. Ustrezne zunanje in notranje skladiščne kapacitete nam omogočajo učinkovit in nemoten potek proizvodnje.

Proizvodnja je fizično urejena glede na vrsto tehnologije in linijskega pretoka materiala. Na CNC-oddelku pretežno poteka proizvodnja geometrijsko kompleksnejših izdelkov iz medenine ter legiranega in nerjavečega jekla. Na oddelku struženja izvajamo operacije struženja gredi, na oddelku dodelave gredi pa ostale operacije. Večina proizvodnih operacij se prične s struženjem, ki glede na tip izdelka poteka na CNC-stružnicah ali krivuljnih stružnih avtomatih, in nadaljuje z operacijami termične obdelave, brušenja, rebričenja, preoblikovanja, rezkanja, ravnanja ter na koncu še čiščenja in embaliranja.

Tehnološki proces na področju kovinoplastike je smiselno sestavljen iz operacij za obdelavo kovine in operacij brizganja plastike. Kovinske dele obdelujemo po dveh postopkih: z mehansko obdelavo z odvzemanjem delcev (struženje in rezkanje) ter s preoblikovanjem (krivljenje, kovanje in kovičenje). Brizganje plastike izvajamo v kombinaciji s kovinskimi deli, brizgamo pa tudi izključno plastične dele.

Proizvodnja je podprta z nadzorom kakovosti, ki se izvaja v dveh nivojih: s samokontrolo delavcev in dodatnim nadzorom kontrolorja ali preddelavca. Kakovost se glede na zahtevnost izdelkov preverja na delovnem mestu ali pa v merilnem laboratoriju.

Proizvodnja v našem podjetju je glede na proizvodni program urejena v tri glavne proizvodne oddelke. Vsak od oddelkov je opremljen tako, da omogoča izdelavo in kontrolo izdelkov v celoti. Tehnologije, ki jih v proizvodnem procesu obvladujemo, so: struženje, rezkanje, rezkanje ozobljenja, honanje, induktivno kaljenje, brušenje, preoblikovanje, valjanje, krivljenje, kovanje, kovičenje, brizganje plastike, ultrazvočno varjenje in montaža.

Ključna usmeritev vseh zaposlenih v proizvodnji je osvajanje novih znanj, zato z internim usposabljanjem in vključevanjem zunanjih strokovnjakov zagotavljamo visoko usposobljenost zaposlenih pri izvajanju najzahtevnejših projektov.

Naše glavne prednosti v primerjavi s konkurenco na področju proizvodnje in tehnologije so:

 • visok standard kakovosti,
 • know-how,
 • moderni strojni park za serijsko proizvodnjo,
 • visokokvalificirani in motivirani delavci in
 • visoka stopnja fleksibilnosti v proizvodnji.