Raziskave in razvoj

Razvojna strategija podjetja je bazično raziskovanje novih možnih oblik pogonskih prenosov in optimizacija obstoječih, ker smo mnenja, da je bilo področje pogonov v zadnjih desetletjih postavljeno v ozadje, kar pa želimo spremeniti, saj se, globalno gledano, pogonski sklopi uporabljajo tako rekoč v vseh segmentih. Ustanovili smo tudi lastno razvojno raziskovalno skupino ARRS.

Cilji in usmeritve raziskav in razvoja

V podjetju smo se v zadnjih letih začeli ukvarjati z bazičnimi in razvojnimi raziskavami, ker smo mnenja, da so raziskave in razvoj zelo pomemben segment na globalnem trgu. Raziskave so usmerjene predvsem v raziskovanje novih geometrij ozobja, ki se v zadnjih letih ni spreminjalo, zato se zavedamo, da so možnosti za izboljšave še odprte. Na področju geometrije smo se v začetni fazi osredotočili na teoretične raziskave prednosti novih oblik in geometrij, nadalje pa tudi na razvoj algoritmov, kar je dolgotrajen proces. Vse informacije in znanje nato združimo in izdelamo optimalni pogonski sklop glede na dane zahteve.

Želimo tudi predvsem povečevati znanje o materialnih lastnostih, ki je bilo do sedaj, še posebno pri pogonskih prenosih, zelo skopo – v odvisnosti od različnih parametrov ter možno reciklažo materialov, ko izdelek že odsluži svojo namembnost. Vizualizacije in simulacije želimo uporabiti kot most do čim hitrejših želenih rešitev brez nepotrebne porabe materialov, seveda pa je treba za pravilno in točno napovedovanje imeti prava preizkuševališča, s pomočjo katerih si bomo gradili materialno bazo in nato imeli možnost natančnega določevanja zasnov novih konstrukcij posameznih in končnih izdelkov. Vse to omogoča čim manjšo porabo materialov za prenose enakih obremenitev, kar je z ekološkega vidika dolgoročno zelo pozitivno, prav tako pa želimo izdelke, ki odslužijo svojemu namenu, reciklirati za namen večkratne uporabe.

Med pomembne cilje podjetja spada tudi okrepitev sodelovanja med univerzami in inštituti na področju:

 • raziskav,
 • razvoja,
 • konstruiranja in zasnov,
 • proizvodnje in tehnologije ter
 • simulacij, vizualizacij in preračunov (analize VDI, CFD in FEM).

Poleg sodelovanja s slovenskimi izobraževalnimi ustanovami in raziskovalnimi inštituti je naš cilj tudi sodelovanje z evropskimi in svetovnimi raziskovalnimi skupinami in fakultetami (tehnična Fakulteta v Münchnu, TUM).

Celotna vizija oziroma strategija temelji na tem, da z združevanjem znanja, tehnologij in raziskav lahko naredimo prave korake k predvideni rešitvi v doglednem času.

Seveda ima podjetje tudi zelo moderno in tehnološko napredno ter redko merilno in izdelovalno opremo ter obvladuje tehnologije, kar pomeni še korak bliže zadanim ciljem in rezultatom.

Vzpostavitev nove skupine RR v podjetju je tesno povezana z razvojno strategijo. Je v skladu s politiko podjetja, saj načrtujemo investicije v mlade inženirske in znanstvene kadre ter investicije v nove merilne in izdelovalne tehnologije, da ohranimo konkurenčni položaj na globalnem trgu in ga še izboljšamo.

S prehodom na izdelavo gredi motorjev z integriranim zobnikom osvajamo področje gredi in gonil z deli z mehansko obdelanim čelnim ozobljenjem z ravnimi in poševnimi zobmi ter polže in polževa kolesa. CNC-tehnologija obdelave in tehnologija preciznega rezkanja nam omogoča obvladovanje specialnih profilov ozobljenja in visoke kakovosti hrapavosti površine.

V ta sklop spada tudi izdelava plastičnih zobnikov iz termoplastov z izbiro specializiranega orodjarja, pri čemer mi prevzamemo vlogo optimiranja orodja na osnovi meritev, ki jih izvajamo na lastni merilni opremi.

Razvojno-raziskovalna področja pa segajo v bazično poznavanje in optimiziranje geometrije zobniških bokov ter napovedovanje optimalnih zobnih bokov na osnovi parametrov obremenitev in okolja nasploh. Vse zobniške dvojice z optimalnimi zobnimi boki tudi testiramo z različnimi polimernimi materiali in zanje fizične brizgane modele izdelamo sami. Posledično si s testi tudi polnimo materialno bazo podatkov, ki je pri polimernih materialih zelo pomembna.

Cilj podjetja je izdelovanje pogonskih sistemov z zmanjšanim volumnom, posledično manjšo porabo materiala, manjšo hrupnostjo in »novo« geometrijo zob, ki pri manjših dimenzijah omogoča prenašanje enakovrednih obremenitev.

Rezultati in cilji raziskovalno-razvojne strategije

Rezultate RR lahko predstavimo v naslednjih alinejah:

 • razvoj lastnega programskega algoritma za pregled različnih geometrij zobnih bokov,
 • izdelava preizkuševališč za preizkušanje zobniških dvojic,
 • avtomatizirana optimizacija in vizualizacija poljubnih elementov poljubnega pogonskega sistema,
 • patentiranje novih geometrij ozobij v pogonskih sistemih,
 • ustvarjanje baze kovinskih in nekovinskih materialov,
 • izdelava preizkuševališč za testiranje pogonskih sistemov,
 • zmanjšanje porabe materiala, zmanjšanje hrupnosti in recikliranje uporabljenega materiala, kar je prednost z ekološkega vidika.