Materialne lastnosti
(kovine in polimeri)

Rezultati nekaterih testov zobnikov (kombinacija POM-PA6)

V laboratoriju se ukvarjamo s testi zobniških dvojic predvsem polimernih materialov, ker so še zelo neraziskani, ampak hkrati čedalje bolj v uporabi. V laboratoriju se zato izvajajo meritve za različne kombinacije materialov in se jih primerja tudi s tribološkimi testi.

Na zgornji sliki je prikazan rezultat meritev teka testne zobniške dvojice pri kombinaciji materialov POM-PA6 in pri različnih obremenitvah ter za brizganje optimiziranih zobniških bokov. Kombinacija materialov se izvaja, ker tako dosežemo manjše trenje, manjše temperature in posledično večjo vzdržljivost. Seveda se testi izvajajo na več različnih materialnih kombinacijah. Glede na podatke z zadnje VDI-konference v Münchnu na tehnični univerzi, kjer so svoje rezultate predstavljali tudi raziskovalci iz našega podjetja, imamo tudi neposredne informacije, da so podatki o polimerih izredno skopi in smo s tem v konkurenčni prednosti.