Teoretične raziskave geometrij
zobniških bokov
(evolventno in S-ozobljenje)

Geometrije bokov ozobij

V laboratoriju podjetja raziskovalna skupina poleg obstoječih (evolventnih) zobniških bokov raziskuje tudi novo geometrijo zobnih bokov – S-ozobje, ki se je v teoretičnih preračunih izkazalo kot boljše. Raziskovalna skupina tako izvaja teste in eksperimente z različnimi zobnimi boki. Imamo tudi lastni algoritem za generiranje zobnih bokov, tako da lahko zobni bok generiramo popolnoma po svoje in pri tem upoštevamo napake, ki se pojavijo pri tehnoloških obdelavah ali orodjih.

Teoretična primerjava različnih geometrij bokov zob

Zgornja rezultata prikazujeta različne geometrije zobnih bokov, ki smo jih raziskali. Predvsem je pomembno, da poleg evolventnega ozobja obvladujemo in raziskujemo nove oblike zobnih bokov v sodelovanju z različnimi raziskovalnimi skupinami. Želimo ustvariti optimalni zobni bok, ki bi prenašal večje obremenitve na manjšem prostoru. Na sliki desno je prikazano, da smo razvili nov zobniški bok, pri katerem pri ubiranju zobniške dvojice pride do manjših drsnih hitrosti, kar posledično doprinese k zmanjšanju temperatur pri zobniški dvojici, kar je ključnega pomena – zlasti pri polimernih materialih, katerim se karakeristike že z majhnim temperaturnim gradientom bistveno spremenijo. Druga pomembna pridobitev pa je zmanjšanje Hertzovega tlaka na osnovi povečanja krivinskih radijev ter vpeljava konveksno-konkavnega stika pri ubiranju.